×
 

Impressie congres 2014

Vierde WGP Jaarcongres bood weer goede balans tussen diepgang en ontspanning. Intermezzo’s stalen de show!


Met de voordrachten van de ondernemers, de wetenschapper en de entertainer-met-serieuze-boodschap was niks mis. Maar de intermezzo’s stalen de show tijdens het WGP Jaarcongres 2014, dat op 16 september in Eindhoven werd gehouden. De ‘straatmonologen’, waarin drie jongvolwassenen openhartig vertelden hoe zij dak-/thuisloos werden en hun leven met vallen en opstaan toch op de rit kregen, en het intermezzo over ‘werk en kanker’ maakten op veel van de ruim 350 congresgangers de grootste indruk.

Volop afwisseling, een goede balans tussen diepgang en ontspanning, met af en toe een dot humor; de vierde editie van het WGP Jaarcongres zat weer goed in mekaar. Nieuws was er ook: Philips Benelux kreeg het PSO-keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen) voor duurzaam sociaal beleid. En oPuce, dat ex-kankerpatiënten ondersteunt om weer aan het werk te komen, schaalt dit najaar op. In navolging van CAP100, het initiatief van de Lucille Werner Foundation (LWF), dat er al een paar jaar – met succes – hard aan trekt om mensen met een lichamelijke handicap klaar te stomen voor een baan.

Geen beperking
Beide initiatieven, die het Philips Werkgelegenheidsplan met werk-/leerervaringsplaatsen ondersteunt, kregen tijdens het WGP Jaarcongres een podium. Bob Offereins, als WGP’er gedetacheerd bij de LWF, kreeg in 2007 een erfelijke oogziekte, waardoor zijn zicht tot 10 procent verminderde. Maar als projectmanager functioneert hij, mede dankzij vergrotings- en spraaksoftware op zijn pc, prima. Bob’s boodschap aan (potentiële) werkgevers: ‘Kijk niet alleen naar iemands handicap, naar wat ie niet kan, maar ook naar wat die persoon wel kan en wil – en ondersteun en faciliteer om zijn of haar talenten te ontwikkelen.’ En aan personen met een handicap: ‘Wat mij is overkomen, kan iedereen overkomen. Leg je daar niet bij neer, zet door: laat je handicap geen beperking zijn.’

Doodverklaring
Werk voor iedereen, dat is ook het streven van Monica De Coninck, minister van Werk in België. In de videoboodschap die werd vertoond tijdens het WGP Jaarcongres, vertelde zij dat werk voor iedereen haar missie is. ‘Werk hebben is ontzettend belangrijk – om erbij te horen, om iemand te zijn. Wie hulp nodig heeft, omdat de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is of vanwege een handicap of – genezen – ziekte als een te groot risico wordt beschouwd, moet die hulp krijgen. Word je, hersteld van kanker of een andere zware ziekte, bestempeld als ‘die kan nooit meer functioneren’, dan is dat eigenlijk een doodverklaring. Volkomen misplaatst: wie zo’n proces heeft doorgegaan, weet als geen ander wat belangrijk is in het leven – hoe hij of zij verder wil. Is die gemotiveerd voor een job, dan zal die zeer goed presteren.’

Normaal verzekerd
Het stigma dat het risico om ex-kankerpatiënten in dienst te nemen (te) groot is, moet van tafel, vindt ook oPuce-initiatiefnemer Isabelle Lebrocquy – net als minister De Coninck ex-kankerpatiënt. Een van de twee patiënten geneest – en een van de vier wordt ontslagen na de diagnose kanker. Haar oproep aan minister Asscher: verbied ontslag zolang iemand niet genezen is verklaard (no-riks polis) en bewerkstellig dat wie genezen is verklaard, een normale ziektekostenverzekering kan sluiten. Zij: ‘Ik kan tot aan mijn dood niet normaal verzekerd worden; daar moet aandacht voor komen. Mijn droom is dat iedereen die kanker heeft gehad op een normale manier weer aan de slag kan en een no-risk polis krijgt.’ Komend najaar zal er een bedrijvenbijeenkomst worden georganiseerd rond bovenstaande thema’s.

Sociale innovatie
Om maar te zeggen: het ging ergens om tijdens het WGP Jaarcongres. Hans de Jong, CEO van Philips Benelux, opende het congres met een uiteenzetting over duurzaamheid als motor voor innovatie. Vandaag haalt Philips ruim 55 procent van zijn omzet uit ‘groene’ producten. ‘In de circulaire economie, waarin eenmalig gebruik van grondstoffen en afval uiteindelijk tot nul wordt gereduceerd, zien wij heel veel toekomst. Heel moeilijk, ook als het gaat om wet- en regelgeving – en omdat je daarvoor intensief moet samenwerken met een veelheid aan partijen, zoals consumentenorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NOG’s), maar een enorme kans voor Nederland. Sociale innovatie maakt deel uit van die beweging – en het Philips Werkgelegenheidsplan is daar een voorbeeld van. ‘Een programma waar wij heel erg achter staan – en dat we vorig jaar nog wat hebben uitgebreid.’ Bekijk hier de presentatie van Hans de Jong.

Rob Karsmakers, Site Manager van Philips Consumer Lifestyle in Drachten (ongeveer 2.000 medewerkers), staat daar vierkant achter. ‘Dat wij volop meedoen aan het WGP-programma, wordt gedreven door een diepgaand gevoel dat iedereen talent voor iets heeft – en we mensen die dat zelf even niet kunnen, moeten ondersteunen om dat te ontwikkelen.’

Passie en ambitie
Rob was één van de key-note speakers, met een indrukwekkend verhaal over hoe hij – samen met anderen – in zijn bedrijf de spirit, de passie en ambitie heeft terug weten te krijgen om op wereldschaal de beste te zijn – en te bewijzen dat de maakindustrie, gekoppeld aan r&d, in ons land de potentie heeft om op dat niveau te concurreren. Dankzij medewerkers die passie hebben voor hun werk – en een aansturing die zorgt dat ze tot hun recht komen. Een verhaal op zich, dat te ver voert om hier uit te spinnen. Dat de prestatie niet gering is, blijkt uit de loftuitingen die Rob en zijn team tot over de landgrenzen krijgen: in oktober krijgt hij de European Manufacturing Leadership Award uitgereikt – een erkenning voor baanbrekende leiderschapskwaliteiten in het aanjagen van excellentie, prestaties en concurrentievermogen van de Europese maakindustrie. Bekijk hier de presentatie van Rob Karsmakers.

Flexicurity
En zo had het WGP Jaarcongres veel meer te bieden. Nog een voorbeeld: Ton Wilthagen, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (tevens directeur van ReflecT en adviseur van diverse Europese organisaties), zette uiteen wat er nodig is om tot een toekomstbestendig arbeidsmarkt- en HR-beleid te komen. Zonder in detail te gaan: de methode die hij heeft ontwikkeld, doorbreekt de patstelling dat de dynamiek/het aanpassingsvermogen/de flexibiliteit die het bedrijfsleven vandaag de dag moet hebben om in de mondiale, snel veranderende wereld overeind te blijven, niet noodzakelijkerwijs tot gevolg hoeft te hebben dat slechts een deel van de medewerkers daar in mee kan. Zijn methode, die hem de titel Mister Flexicurity (flexibele bedrijven, baan zekerheid voor personeel) heeft opgeleverd, wordt al heel wat jaren door de Europese Commissie in de praktijk gebracht. Bekijk hier de presentatie van Ton Wilthagen.

Extra banen
Kortom: het WGP Jaarcongres 2014 had veel te bieden. Of, zoals Frank Visser, Manager WGP en dagvoorzitter van het congres, het zei: ‘Het doel van dit congres is drieledig: een podium bieden voor het WGP, de projecten en deelnemers; enkele ontwikkelingen in het werkveld belichten – en, vooral, heel veel inspiratie bieden. Zodat u zich, als u morgen weer aan het werk gaat, nog meer inzet om extra banen te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het Sociaal Akkoord is afgesproken 125.000 extra banen te creëren. Daarvoor moeten we aan de slag.’